0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Plachy Jiri
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۳:۰۰
Josef Grill
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۳:۰۰
Tomas Bartik
۳
۲
Petr Zivny
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Janata
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۰۲:۳۰
Jan Przybyla
۲
۳
Kamil Przeczek
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Pozarsky
۲
۳
Ladislav Zatecka
Finished
۰۹:۳۰
Tomas Fisar
۳
۰
Lukas Krok
Finished
۰۰:۰۰
Ladislav Zatecka
۳
۲
Josef Belovsky
Finished
۱۲:۰۰
Jiri Pozarsky
۳
۲
Josef Belovsky
Finished
۱۲:۳۰
Alesh Bayer
۳
۲
Adam Brazda
Finished
۲۱:۰۰
Svatoslav Stempen
۳
۲
Patrik Jokiel
Finished
۱۰:۳۰
Radek Kohout
۱
۳
Milan Regner
Finished
۱۴:۰۰
Tomas Barta
۳
۲
Michal Vavrecka
Finished
۱۸:۳۰
Patrik Jokiel
۲
۳
Eduard Sionkala
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۲
Pavel Sprynar
Finished
۱۲:۰۰
Jiri Motak
۳
۲
Jiri Foltynek
Finished
۲۲:۰۰
Ondrej Pastorek
۳
۰
Petr Picek
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Vesely Sr.
۳
۱
Bohumil Duben
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Wasserbauer
۲
۲
Bohumil Duben
Finished
۱۱:۳۰
Milan Regner
۱
۳
Lukas Malek
Finished
۱۵:۰۰
Darin Kryl
۳
۲
Lukas Krupnik Jnr
Finished
۱۵:۰۰
Darin Kryl
۳
۲
Lukas Krupnik Jnr
Finished
۱۷:۰۰
Josef Pelikan
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۱۹:۰۰
Tomas Barta
۲
۳
Josef Pelikan
Finished
۲۰:۰۰
Jan Pleskot
۰
۳
Ondrej Baly
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Bartik
۳
۱
Dan Volhejn
Finished
۰۱:۰۰
Rotislav Hasmanda
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۲:۰۰
Frantisek Briza
۳
۲
Pavel Fojt
Finished
۰۲:۰۰
Kamil Novak
۳
۱
Pavel Fojt
Finished
۰۳:۳۰
Rotislav Hasmanda
۲
۳
Ondrej Pastorek
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Vesely Sr.
۳
۱
Ondrej Mista
Finished
۱۲:۰۰
Svatoslav Stempen
۰
۳
Eduard Sionkala
Finished
۱۲:۰۰
Lukas Malek
۳
۲
Vladimir Havlicek
Finished
۱۳:۳۰
Vladimir Havlicek
۲
۳
Radek Kohout
Finished
۱۴:۳۰
Havel Ladislav
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۱۵:۰۰
Petr Holas
۲
۳
Jaroslav Kepka
Finished
۱۵:۰۰
Dusan Stusek
۲
۳
Darin Kryl
Finished
۱۶:۰۰
Ondrej Svacha
۱
۳
Adam Brazda
Finished
۲۰:۰۰
Milan Fisera
۱
۳
Daniel Tuma
Finished
۲۱:۳۰
Miroslav Barta
۲
۳
Jan Pleskot
Finished
۰۰:۲۹
Marek Holub
۳
۲
Kamil Przeczek
Finished
۰۱:۰۰
Josef Grill
۲
۳
Jan Steffan
Finished
۰۱:۳۰
Plachy Jiri
۳
۲
Tomas Janata
Finished
۰۱:۳۰
Petr Picek
۱
۳
Josef Grill
Finished
۰۴:۳۰
Frantisek Briza
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۰۵:۰۰
Pavel Fojt
۱
۳
Tomas Janata
Finished
۰۵:۳۰
Kamil Novak
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۶:۰۰
Jaroslav Wasserbauer
۱
۳
Jiri Vesely Sr.
Finished
۰۹:۳۰
Daniel Kouble
۳
۰
Josef Belovsky
Finished
۱۰:۰۰
Cesta Havrda
۰
۳
Pavel Sprynar
Finished
۱۰:۰۰
Josef Belovsky
۲
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۱:۰۰
Vojtech Konvicka
۳
۲
Patrik Jokiel
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Pozarsky
۰
۳
Daniel Kouble
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۱:۳۰
Milan Kolar
۱
۳
Josef Kvapil
Finished
۱۳:۳۰
Josef Fuchs
۳
۱
Petr Holas
Finished
۱۴:۰۰
Miroslav Nejedly
۲
۳
Petr Holas
Finished
۱۶:۰۰
Tomas Beran 2000
۲
۳
Martin Sosnovec
Finished
۱۸:۰۰
Adam Brazda
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۱۹:۰۰
Pavel Fojt
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۲۲:۰۰
Lukas Krok
۳
۱
Marek Placek
Finished
۲۲:۰۰
Daniel Tuma
۳
۰
Lukas Krok
Finished
۲۲:۳۰
Milan Fisera
۱
۱
Lukas Krok
inprogress
۲۳:۳۰
Miroslav Cyrus
۱
۲
Vaclav Pech
inprogress
۲۳:۳۰
Vojtech Konvicka
۳
۱
Svatoslav Stempen
Finished
۰۹:۳۰
Jan Kabelka
۲
۳
Miroslav Cyrus
Finished
۲۳:۰۰
Plachy Jiri
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۲۳:۰۰
Jiri Foltynek
۰
۳
Jaromir Kanok
Finished
۲۳:۰۰
Jan Przybyla
۳
۰
Martin Pavliska
Finished
۰۰:۲۹
Ondrej Baly
۰
۳
Michal Vavrecka
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Fisar
۳
۰
Milan Fisera
Finished
۰۱:۰۰
Jan Steffan
۰
۳
Ondrej Pastorek
Finished
۰۲:۳۰
Jan Steffan
۳
۲
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Janata
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۴:۰۰
Petr Picek
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۰۵:۳۰
Ondrej Pastorek
۳
۲
Josef Grill
Finished
۰۶:۰۰
Frantisek Briza
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۷:۰۰
Ondrej Pastorek
۳
۰
Petr Picek
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Vladimir Kubat
Finished
۰۹:۳۰
Bohumil Duben
۰
۳
Ondrej Mista
Finished
۱۰:۰۰
Ladislav Zatecka
۳
۱
Daniel Kouble
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۳۰
Pavel Sprynar
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۱:۰۰
Eduard Sionkala
۱
۳
Vojtech Konvicka
Finished
۱۱:۰۰
Ondrej Mista
۲
۳
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۱۱:۰۰
Ondrej Mista
۳
۱
Bohumil Duben
Finished
۱۲:۳۰
Cesta Havrda
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۲:۳۰
Svatoslav Stempen
۲
۳
Patrik Jokiel
Finished
۱۲:۳۰
Ladislav Zatecka
۳
۰
Daniel Kouble
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Pavel Sprynar
Finished
۱۳:۰۰
Jiri Vesely Sr.
۳
۱
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۱۳:۰۰
Vojtech Konvicka
۳
۰
Eduard Sionkala
Finished
۱۳:۰۰
Jaroslav Kepka
۳
۰
Miroslav Nejedly
Finished
۱۳:۳۰
Lukas Krupnik Jnr
۳
۱
Dusan Stusek
Finished
۱۳:۳۰
Milan Zika
۲
۳
Darin Kryl
Finished
۱۴:۰۰
Pavel Kulhanek
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۱۴:۰۰
Adolf Huttl
۲
۳
Darin Kryl
Finished
۱۴:۰۰
Josef Kvapil
۳
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۱۴:۳۰
Miroslav Nejedly
۳
۲
Josef Fuchs
Finished
۱۴:۳۰
Lukas Krupnik Jnr
۳
۲
Adolf Huttl
Finished
۱۵:۳۰
Jaroslav Kepka
۳
۱
Josef Fuchs
Finished
۱۵:۳۰
Lukas Malek
۳
۱
Radek Kohout
Finished
۱۵:۳۰
Milan Kolar
۳
۲
Pavel Kulhanek
Finished
۱۵:۳۰
Josef Kvapil
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۱۶:۰۰
Vladimir Havlicek
۳
۱
Milan Regner
Finished
۱۶:۰۰
Lukas Malek
۰
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۷:۰۰
Josef Kvapil
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۷:۰۰
Jaroslav Kepka
۳
۰
Josef Fuchs
Finished
۱۷:۰۰
Lubor Sulava
۱
۳
Tomas Barta
Finished
۱۷:۳۰
Jan Manhal Jnr
۳
۲
Josef Vanek
Finished
۱۷:۳۰
Denis Hofman
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۱۷:۳۰
Jaromir Kanok
۲
۳
Martin Stefek
Finished
۱۷:۳۵
Tomas Navrat
۳
۰
Tomas Suta
Finished
۱۸:۰۰
Michal Vavrecka
۲
۳
Josef Pelikan
Finished
۱۸:۰۰
Alesh Bayer
۳
۱
Adam Brazda
Finished
۱۸:۰۰
Josef Vanek
۳
۰
Tomas Beran 2000
Finished
۱۸:۳۰
Martin Stefek
۲
۳
Tomas Navrat
Finished
۱۸:۳۰
Ondrej Svacha
۱
۳
Alesh Bayer
Finished
۱۸:۳۰
Martin Sosnovec
۰
۳
Jan Manhal Jnr
Finished
۱۹:۰۰
Lubor Sulava
۱
۳
Michal Vavrecka
Finished
۱۹:۳۰
Denis Hofman
۳
۱
Alesh Bayer
Finished
۱۹:۳۰
Jan Manhal Jnr
۰
۳
Tomas Beran 2000
Finished
۱۹:۳۰
Martin Stefek
۳
۰
Tomas Suta
Finished
۲۰:۰۰
Josef Vanek
۱
۳
Martin Sosnovec
Finished
۲۰:۰۰
Martin Stefek
۰
۳
Tomas Navrat
Finished
۲۱:۰۰
Miroslav Cyrus
۳
۰
Ladislav Svanda
Finished
۲۱:۳۰
Jaromir Kanok
۳
۱
Alois Kanak
Finished
۲۱:۳۰
Kamil Novak
۰
۳
Radim Pavelka
Finished
۲۱:۳۰
Vaclav Pech
۳
۱
Jan Kabelka
Finished
۲۲:۰۰
Radim Pavelka
۰
۳
Pavel Fojt
Finished
۲۲:۳۰
Ladislav Svanda
۳
۰
Vaclav Pech
Finished
۲۲:۳۰
Alois Kanak
۰
۳
Jiri Motak
Finished
۲۲:۳۰
Marek Placek
۳
۲
Milan Fisera
Finished
۲۳:۰۰
Jaromir Kanok
۲
۲
Jiri Motak
inprogress
۲۳:۳۰
Kamil Novak
۲
۲
Pavel Fojt
inprogress
۲۳:۳۰
  Europe TT Elite Series
Jakub Kosowski
۳
۲
Josef Braun
Finished
۱۴:۱۵
Martin Olejnik
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Artur Daniel
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۴:۳۰
Michal Skorski
۳
۱
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۰۳:۰۵
Josef Braun
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۸:۲۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۱۰
Frantisek Krcil
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۹:۱۰
Martin Olejnik
۲
۳
Daniel Lis
Finished
۱۳:۵۵
Martin Olejnik
۲
۳
Daniel Lis
Finished
۱۴:۴۰
Josef Braun
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۹:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Seroka Szymon
Finished
۱۴:۱۰
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Frantisek Krcil
Finished
۱۴:۵۵
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Kapron Lukasz
Finished
۱۹:۲۰
Artur Daniel
۲
۳
Frantisek Krcil
Finished
۲۰:۰۵
Piotr Chodorski
۲
۳
Damian Korczak
Finished
۲۱:۵۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۲۱:۵۵
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Michal Minda
Finished
۰۲:۲۶
Maciej Podsiadlo
۳
۱
Kapron Lukasz
Finished
۱۵:۲۰
Jakub Kosowski
۲
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۶:۴۵
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۸:۱۰
Martin Olejnik
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۸:۴۰
Blazej Szczepanek
۳
۲
Mateusz Burkacki
Finished
۲۳:۰۵
Artur Daniel
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۲۳:۲۵
Miastowski Maksymilian
۱
۳
Josef Braun
Finished
۰۹:۰۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Daniel Lis
Finished
۱۰:۲۰
Miastowski Maksymilian
۲
۳
Daniel Lis
Finished
۱۱:۰۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۴۵
Miastowski Maksymilian
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Frantisek Krcil
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۳۵
Jakub Kosowski
۳
۲
Daniel Lis
Finished
۱۹:۵۵
Robert Szymik
۲
۳
Piotr Strus
Finished
۲۱:۳۰
Robert Szymik
۳
۲
Jakub Grzegorczyk
Finished
۲۲:۴۵
Mariusz Koczyba
۳
۰
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۰۰:۱۵
Damian Korczak
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۱۰
Schaniel Krzysztof
۱
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۵:۳۰
Blazej Szczepanek
۱
۳
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۰۵:۵۵
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۸:۲۰
Jakub Kosowski
۲
۳
Daniel Lis
Finished
۰۸:۴۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۴۵
Krzysztof Kapik
۰
۳
Frantisek Krcil
Finished
۱۲:۰۰
Jakub Kosowski
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Bartosz Kwodawski
۱
۳
Aleksander Lilien
Finished
۱۵:۲۰
Jakub Kosowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۳۰
Maciej Podsiadlo
۳
۱
Frantisek Krcil
Finished
۱۶:۳۵
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۶:۵۵
Artur Sobel
۲
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۶:۵۵
Josef Braun
۲
۳
Daniel Lis
Finished
۱۷:۰۵
Marcin Jadczyk
۲
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۷:۵۵
Martin Olejnik
۳
۲
Miastowski Maksymilian
Finished
۲۰:۱۵
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۲۰:۴۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۲۳:۰۰
Kapron Lukasz
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۱:۰۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Fomin Yurij
Finished
۰۱:۰۵
Wisniewski Bartlomiej
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۳۰
Wisniewski Bartlomiej
۲
۳
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۰۴:۴۵
Michal Skorski
۱
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۲۰
Jakub Kosowski
۳
۲
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۹:۵۵
Filip Mlynarski
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۰۰
Michal Minda
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۱۰:۱۰
Frantisek Krcil
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۲۵
Martin Olejnik
۳
۱
Josef Braun
Finished
۱۰:۴۵
Krzysztof Wloczko
۳
۲
Frantisek Krcil
Finished
۱۱:۱۰
Krzysztof Wloczko
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۲۰
Miastowski Maksymilian
۱
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۲:۲۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Artur Sobel
Finished
۱۵:۴۰
Martin Olejnik
۳
۰
Jakub Kosowski
Finished
۱۷:۳۰
Artur Daniel
۲
۳
Kapron Lukasz
Finished
۱۸:۳۰
Artur Daniel
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۲۱:۲۵
Piotr Strus
۳
۲
Mateusz Burkacki
Finished
۲۲:۲۰
Damian Korczak
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۲۲:۴۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۲۳:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۲
۲
Arkadiusz Mugowski
inprogress
۲۳:۳۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۰:۳۵
Michal Skorski
۳
۰
Tomasz Lojtek
Finished
۰۰:۴۰
Michal Skorski
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۲:۱۵
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۷:۵۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۳۵
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۲۲:۵۰
Jaroslaw Rolak
۲
۲
Robert Szymik
inprogress
۲۳:۳۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۲۵
Mariusz Koczyba
۳
۰
Tomasz Lojtek
Finished
۰۱:۲۵
Lukasz Jarocki
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۱:۵۰
Iwasyszyn Wojciech
۳
۲
Fomin Yurij
Finished
۰۱:۵۰
Kapron Lukasz
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۳۵
Schaniel Krzysztof
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۲:۴۰
Schaniel Krzysztof
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۳:۵۵
Blazej Szczepanek
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۴:۲۰
Michal Skorski
۱
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۵:۰۵
Schaniel Krzysztof
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۶:۴۰
Iwasyszyn Wojciech
۱
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۷:۰۵
Michal Skorski
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۳۰
Schaniel Krzysztof
۳
۱
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۰۸:۱۵
Krzysztof Kapik
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۴۵
Artur Sobel
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۸:۵۹
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۹:۳۵
Jakub Kosowski
۱
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۱:۳۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۱:۵۵
Krzysztof Kapik
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۳:۰۵
Josef Braun
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۱۳:۰۵
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۵۵
Josef Braun
۳
۰
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۵:۰۵
Artur Daniel
۳
۰
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۵:۴۵
Martin Olejnik
۳
۰
Josef Braun
Finished
۱۵:۵۵
Zochniak Jakub
۱
۳
Aleksander Lilien
Finished
۱۶:۰۵
Kapron Lukasz
۳
۲
Adrian Spychala
Finished
۱۶:۱۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Daniel Lis
Finished
۱۶:۲۰
Bartosz Kwodawski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۶:۳۰
Artur Daniel
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۷:۲۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۷:۲۱
Kapron Lukasz
۱
۳
Frantisek Krcil
Finished
۱۷:۴۵
Bartosz Kwodawski
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۱۸:۰۶
Frantisek Krcil
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۸:۵۵
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۱۹:۰۵
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۹:۴۵
Balcerzak Marcin
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۲۱:۰۰
Blazej Szczepanek
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۲۱:۰۵
Balcerzak Marcin
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۲۲:۱۵
Balcerzak Marcin
-
-
Piotr Chodorski
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  Russia Liga Pro
Oleg Zyuganov
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۳:۰۰
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۰۰
Roman Zelenskii
۳
۲
Aleksey Lobanov
Finished
۰۸:۴۵
Andrey Doncenko
۱
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۰۸:۴۵
Oleg Moshnikov
۳
۲
Igor Krikunov
Finished
۰۸:۳۰
Dmitry Ignatiev
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Zyuganov
۳
۲
Ilya Novikov
Finished
۰۸:۱۵
Vladimir Nemashkalo
۳
۲
Nikita Mareev
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۴۵
Maksim Mameka
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۰۱:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۱۵
Gennady Karpovkin
۰
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۰۹:۰۰
Aleksey Stroev
۳
۰
Maksim Lobanov
Finished
۱۴:۱۵
Igor Zemit
۱
۳
Alexander Ekzhanov
Finished
۲۱:۳۰
Oleg Kharlakin
۲
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۲:۴۵
Ivan Lednev
۳
۲
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۷:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۲
Oleg Zyuganov
Finished
۰۰:۲۰
Aleksey Lobanov
۳
۲
Oleg Zyuganov
Finished
۰۹:۴۵
Igor Minchenkov
۱
۳
Pavel Malakhov
Finished
۱۸:۵۰
Dmitriy Kugurushev
۲
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۰:۴۵
Mikhail Smirnov
۳
۱
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۴۵
Victor Bogdenko
۱
۳
Aleksey Stroev
Finished
۱۳:۴۵
Aleksandr Rakhmatov
۰
۳
Igor Matveev
Finished
۲۱:۱۵
Alexey Innazarov
۳
۲
Igor Matveev
Finished
۲۲:۱۵
Nikita Mareev
۳
۲
Oleg Kharlakin
Finished
۰۰:۱۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۰۳:۳۰
Oleg Kutuzov
۳
۱
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۳:۴۵
Dmitry Ignatiev
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۴۵
Ilya Novikov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Zyuganov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۱۰:۱۵
Eduard Tsvetkov
۲
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۱۰:۴۵
Bazilevsky Vitaly
۳
۲
Vladislav Shelipov
Finished
۱۱:۰۰
Aleksey Stroev
۳
۰
Maksim Chechulin
Finished
۱۲:۱۵
Maksim Lobanov
۳
۰
Victor Bogdenko
Finished
۱۲:۴۵
Maksim Chechulin
۳
۲
Maksim Lobanov
Finished
۱۳:۱۵
Oleg Shutov
۳
۰
Aleksandr Kiselev
Finished
۱۳:۲۳
Igor Abelmasov
۳
۲
Galuzinskii Stefan
Finished
۱۴:۳۰
Maksim Chechulin
۲
۳
Victor Bogdenko
Finished
۱۴:۴۵
Mikhail Reznikov
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۱۵:۰۰
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Pustoselov
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۰۸:۰۰
Igor Sergeevich
۰
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۸:۱۵
Ilya Novikov
۲
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۱۰:۴۵
Armen Pomazkov
۲
۳
Igor Abelmasov
Finished
۱۲:۰۰
Alexey Innazarov
۳
۱
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۲۰:۱۵
Igor Matveev
۰
۳
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۲۰:۴۵
Andrey Shmakov
۳
۱
Igor Kovalev
Finished
۲۰:۴۵
Vadim Georgievich Evlampiev
۰
۳
Alexey Innazarov
Finished
۲۱:۴۵
Polyakov Petr
۲
۳
Andrey Shmakov
Finished
۲۲:۱۵
Aleksandr Rakhmatov
۳
۰
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۲۲:۴۵
Maksim Mameka
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۳۰
Oleg Zyuganov
۲
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۰۰
Evgeny Kalashnikov
۰
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Pustoselov
۳
۲
Oleg Moshnikov
Finished
۱۰:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Kharlakin
۳
۱
Kariukhin Aleksandr
Finished
۰۱:۱۵
Ivanov Alexander
۰
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۱:۱۵
Nikita Mareev
۳
۲
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۱:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Popov
۳
۰
Oleg Zyuganov
Finished
۰۲:۰۰
Kariukhin Aleksandr
۰
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۲:۱۵
Ivanov Alexander
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۱
۳
Kariukhin Aleksandr
Finished
۰۳:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۱۵
Vladimir Nemashkalo
۲
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Popov
۳
۰
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۴:۳۰
Kariukhin Aleksandr
۱
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۴:۴۵
Andrei Bokov
۳
۰
Vladislav Shelipov
Finished
۰۹:۰۰
Bazilevsky Vitaly
۳
۱
Andrei Bokov
Finished
۰۹:۳۰
Igor Krikunov
۱
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۹:۳۰
Vladislav Shelipov
۰
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۰:۰۰
Gennady Karpovkin
۳
۱
Igor Krikunov
Finished
۱۰:۳۰
Evgeny Kalashnikov
۳
۱
Andrei Bokov
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Konstantinov
۳
۰
Oleg Shutov
Finished
۱۲:۱۵
Timofey Razinkov
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۱۲:۳۰
Andrey Potapkov
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۱۳:۰۰
Mikhail Reznikov
۳
۰
Andrey Potapkov
Finished
۱۳:۳۰
Galuzinskii Stefan
۱
۳
Armen Pomazkov
Finished
۱۳:۳۰
Sergey Konstantinov
۲
۳
Aleksandr Kiselev
Finished
۱۴:۱۵
Sergey Morozov
۲
۳
Ivan Lednev
Finished
۱۶:۱۵
Artem Alekseevich Troshkin
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۱۶:۱۵
Ivan Pandur
۳
۲
Igor Minchenkov
Finished
۱۶:۳۰
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۱۶:۴۵
Mikhail Gusev
۰
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۶:۴۵
Denis Molodtsov
۰
۳
Pavel Malakhov
Finished
۱۶:۵۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Mikhail Gusev
Finished
۱۷:۱۵
Barashkov Oleg Nikolaevich
۳
۲
Aleksei Konobeev
Finished
۱۷:۳۰
Igor Minchenkov
۳
۱
Denis Molodtsov
Finished
۱۷:۳۰
Konstantin Olshakov
۱
۳
Sergey Morozov
Finished
۱۷:۴۵
Pavel Malakhov
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۱۷:۵۰
Aleksei Konobeev
۰
۳
Ildar Davlitshin
Finished
۱۸:۰۰
Artem Alekseevich Troshkin
۰
۳
Mikhail Gusev
Finished
۱۸:۱۵
Sergey Morozov
۳
۱
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۸:۱۵
Orlov Oleg
۰
۳
Barashkov Oleg Nikolaevich
Finished
۱۸:۳۰
Ivan Pandur
۳
۰
Denis Molodtsov
Finished
۱۸:۳۰
Polyakov Petr
۲
۳
Suntsov Artem
Finished
۲۰:۱۵
Evgeny Shishko
۳
۰
Shkurko Arte
Finished
۲۰:۳۰
Ivan Stepanov
۰
۳
Igor Zemit
Finished
۲۰:۳۰
Nikolay Agapov
۱
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۲۱:۰۰
Suntsov Artem
۰
۳
Andrey Shmakov
Finished
۲۱:۱۵
Shkurko Arte
۰
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۲۱:۳۰
Igor Kovalev
۰
۳
Polyakov Petr
Finished
۲۱:۴۵
Evgeny Shishko
۳
۰
Dmitry Petrochenko
Finished
۲۲:۳۰
Suntsov Artem
۳
۰
Igor Kovalev
Finished
۲۲:۴۵
  Czech Republic WTT Feeder Havirov Women
Hyowon Suh
۳
۲
Hyojoo Choi
Finished
۱۴:۰۵
Daeun Lee
۲
۳
Eunhye Lee
Finished
۱۴:۰۵
Georgina Pota
۳
۲
Yashaswini Ghorpade
Finished
۱۳:۳۰
Ho Ching Lee
۱
۳
Xialian Ni
Finished
۱۴:۰۵
Maria Xiao Yao
۰
۳
Britt Eerland
Finished
۱۳:۳۰
Britt Eerland
۱
۳
Eunhye Lee
Finished
۱۹:۴۵
Yu-Jhun Li
۰
۳
Wan Yuan
Finished
۱۴:۰۵
Hyowon Suh
۳
۱
Georgina Pota
Finished
۱۹:۴۵
Tung-Chuan Chien
۳
۲
Andreea Dragoman
Finished
۱۳:۳۰
Wan Yuan
۳
۲
Xialian Ni
Finished
۱۹:۴۵
Margaryta Pesotska
۳
۰
Tung-Chuan Chien
Finished
۱۹:۴۵
  Germany Challenger Series
Aljaz Godec
۳
۱
Ronit Bhanja
Finished
۱۱:۴۵
Dauud Cheaib
۳
۰
Jeromy Loffler
Finished
۱۳:۴۵
Jonathan Thimon
۰
۳
Jeromy Loffler
Finished
۱۰:۰۰
Mohamad Mousavi
۱
۳
Ronit Bhanja
Finished
۱۰:۳۵
Jonathan Thimon
۰
۳
Aljaz Godec
Finished
۱۳:۲۰
  World Ping Pong Point
Bezkrovnyi Oleh
۳
۲
Dmytro Halai
Finished
۰۸:۴۷
Manko Viktor
۲
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۱:۴۷
Skorokhod Sergiy
۳
۲
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۹:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۱
۳
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۷:۱۷
Goncharov Oleksandr
۲
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۷:۴۷
Dmytro Halai
۱
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۳:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۱
Manko Viktor
Finished
۰۸:۱۷
Andrii Shcherinskyi
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۹:۱۷
Bezkrovnyi Oleh
۱
۳
Manko Viktor
Finished
۰۹:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۰
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۰:۱۷
Dmytro Halai
۳
۱
Manko Viktor
Finished
۱۰:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۲
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۱:۱۷
Manko Viktor
۳
۱
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۲:۱۷
Dmytro Halai
۳
۱
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۲:۴۷
Manko Viktor
۲
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۳:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۱
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۵:۱۷
Volodymyr Andrievskiy
۳
۲
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۵:۴۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۱
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۶:۱۷
Volodymyr Andrievskiy
۲
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۶:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۱
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۸:۱۷
Skorokhod Sergiy
۳
۱
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۸:۴۷
Goncharov Oleksandr
۲
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۹:۴۷
Skorokhod Sergiy
۱
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۲۰:۱۷
Goncharov Oleksandr
۳
۱
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۲۰:۴۷
  Czech Republic WTT Feeder Havirov
Milosz Redzimski
۳
۲
Seongil Jang
Finished
۱۴:۴۰
Park Ganghyeon
۳
۲
Daniel Habesohn
Finished
۱۵:۱۵
Siu Hang Lam
۳
۲
Ovidiu Ionescu
Finished
۱۵:۱۵
Manav Vikash Thakkar
۱
۳
Milosz Redzimski
Finished
۲۰:۲۰
Manav Vikash Thakkar
۳
۲
Andreas Levenko
Finished
۱۵:۱۵
Maharu Yoshimura
۳
۱
Hiroto Shinozuka
Finished
۲۰:۲۰
Daeseong Cho
۳
۰
Andrea Landrieu
Finished
۱۴:۴۰
Alvaro Robles
۳
۱
Sathiyan Gnanasekaran
Finished
۱۴:۴۰
Maharu Yoshimura
۳
۱
Kwan Kit Ho
Finished
۱۵:۱۵
Alvaro Robles
۳
۰
Siu Hang Lam
Finished
۲۰:۲۰
Daeseong Cho
۳
۰
Park Ganghyeon
Finished
۲۰:۲۰
  Czech Republic WTT Feeder Havirov, Women Doubles
Matelova H./Balazova B.
۲
۳
Choi H./Lee D.
Finished
۱۲:۲۰
Lee D./Lee S.
۳
۱
Arapovic H./Malobabic I.
Finished
۱۲:۲۰
NG W.L./Lam Y.L.
۰
۳
Jeger M./Rakovac L.
Finished
۱۲:۲۰
Mantz C./Yuan W.
۳
۲
Blaskova Z./Zaderova L.
Finished
۱۲:۲۰
Choi H./Lee D.
۳
۱
Jeger M./Rakovac L.
Finished
۱۸:۰۰
Mantz C./Yuan W.
۰
۳
Lee H.C./Lee H.M.K.
Finished
۱۸:۰۰
  Czech Republic WTT Feeder Havirov Mixed Doubles
Wong X.R./Pang Y.E.K.
۳
۰
Mladenovic L./Ni X.
Finished
۱۹:۱۰
Chan B./Lee H.
۲
۳
Wong X.R./Pang Y.E.K.
Finished
۱۱:۳۰
Pistej L./Balazova B.
۲
۳
Zelinka J./Kukulkova T.
Finished
۱۱:۳۰
Brateyko S./Limonov A.
۱
۳
Mladenovic L./Ni X.
Finished
۱۱:۳۰
  Czech Republic WTT Feeder Havirov, Doubles
Park G./Oh J.
۳
۲
Chan B.H.W./Yiu K.T.
Finished
۱۸:۳۵
Park G./Oh J.
۳
۲
Kwan M. H./Li H. M.
Finished
۱۲:۵۵
Yoshimura K./Oikawa M.
۲
۳
Chan B.H.W./Yiu K.T.
Finished
۱۲:۵۵
  Czech Republic TT Star Series
Makoto Nogami
۱
۳
Michal Benes
Finished
۰۰:۰۰
Snehit Suravajjula
۳
۱
Roman Rezetka
Finished
۰۰:۳۰
Thomas Keinath
۲
۳
Jakub Seibert
Finished
۰۱:۰۰
Denis Dorcescu
۰
۳
Tomas Tregler
Finished
۰۹:۳۰
Viktor Yefimov
۰
۳
David Reitspies
Finished
۱۰:۰۰
Yevhen Pryshchepa
۳
۰
Milo De Boer
Finished
۱۰:۳۰
Tomasz Tomaszuk
۳
۱
Kilian Tormos
Finished
۱۱:۰۰
Denis Dorcescu
۱
۳
David Reitspies
Finished
۱۱:۳۰
Viktor Yefimov
۳
۲
Yevhen Pryshchepa
Finished
۱۲:۰۰
Tomasz Tomaszuk
۳
۱
Tomas Tregler
Finished
۱۲:۳۰
Milo De Boer
۳
۱
Kilian Tormos
Finished
۱۳:۰۰
Denis Dorcescu
۱
۳
Yevhen Pryshchepa
Finished
۱۳:۳۰
Tomasz Tomaszuk
۰
۳
David Reitspies
Finished
۱۴:۰۰
Tomas Tregler
۳
۰
Kilian Tormos
Finished
۱۴:۳۰
Viktor Yefimov
۳
۲
Milo De Boer
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Vrablik
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Vrablik
۲
۳
Thomas Keinath
Finished
۱۷:۳۰
Makoto Nogami
۰
۳
Thomas Keinath
Finished
۱۸:۰۰
Makoto Nogami
۱
۳
Snehit Suravajjula
Finished
۱۸:۰۰
Daniel Kosiba
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۸:۳۰
Snehit Suravajjula
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۱۸:۳۰
Daniel Kosiba
۲
۳
Roman Rezetka
Finished
۱۹:۰۰
Jakub Seibert
۳
۱
Roman Rezetka
Finished
۱۹:۰۰
Jiri Vrablik
۳
۱
Snehit Suravajjula
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Vrablik
۲
۳
Thomas Keinath
Finished
۱۹:۳۰
Makoto Nogami
۱
۳
Snehit Suravajjula
Finished
۲۰:۰۰
Daniel Kosiba
۱
۳
Thomas Keinath
Finished
۲۰:۰۰
Michal Benes
۳
۰
Roman Rezetka
Finished
۲۰:۳۰
Daniel Kosiba
۱
۳
Michal Benes
Finished
۲۰:۳۰
Makoto Nogami
۰
۳
Jakub Seibert
Finished
۲۱:۰۰
Jakub Seibert
۳
۱
Roman Rezetka
Finished
۲۱:۰۰
Jiri Vrablik
۳
۱
Snehit Suravajjula
Finished
۲۱:۳۰
Jiri Vrablik
۳
۱
Michal Benes
Finished
۲۲:۰۰
Daniel Kosiba
۱
۳
Thomas Keinath
Finished
۲۲:۰۰
Michal Benes
۳
۰
Roman Rezetka
Finished
۲۲:۳۰
Makoto Nogami
۰
۳
Jakub Seibert
Finished
۲۳:۰۰
  World TT-CUP
Michal Bracha
۳
۲
Fabian Sikora
Finished
۰۰:۰۰
Martin Dolezal
۱
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۰:۱۰
Zbynek Vyskocil
۰
۳
Dohnal Jaroslav
Finished
۰۰:۲۰
Kamil Jurkiewicz
۳
۰
Partyka Ryszard
Finished
۰۰:۲۵
Petr Vanek
۳
۱
Martin Sulc
Finished
۰۰:۲۵
Suvorov Maxim
۳
۱
Adam Rek
Finished
۰۰:۴۰
Petr Kotrbaty
۳
۱
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۵۵
Dohnal Jaroslav
۳
۰
Adam Kral
Finished
۰۱:۲۰
Gracjan Rokita
۰
۳
Kos Pawel
Finished
۰۱:۴۰
Suvorov Maxim
۳
۱
Pasek Dominik
Finished
۰۱:۴۵
Petr Kotrbaty
۳
۲
Petr Vanek
Finished
۰۲:۰۰
Farkash Andrey
-
-
Tony Hu
Finished
۰۲:۰۵
Michal Bracha
۳
۰
Marek Chybinski
Finished
۰۲:۱۰
Kurzak Bronislaw
۳
۱
Waldemar Glanowski
Finished
۰۲:۳۰
Seweryn Nagorzanski
۱
۳
Szumilas Wladyslaw
Finished
۰۳:۰۰
Leszek Maduzia
۳
۲
Waldemar Glanowski
Finished
۰۳:۳۰
Vijay Kumar
-
-
Tony Hu
Finished
۰۳:۳۵
Kurzak Bronislaw
۱
۳
Seweryn Nagorzanski
Finished
۰۴:۰۰
Farkash Andrey
-
-
Vijay Kumar
Finished
۰۴:۰۵
Leszek Maduzia
۰
۳
Szumilas Wladyslaw
Finished
۰۴:۳۰
Seweryn Nagorzanski
۳
۲
Waldemar Glanowski
Finished
۰۵:۰۰
Leszek Maduzia
۱
۳
Seweryn Nagorzanski
Finished
۰۵:۳۰
Kurzak Bronislaw
۱
۳
Szumilas Wladyslaw
Finished
۰۶:۰۰
Leszek Maduzia
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۶:۳۰
Szumilas Wladyslaw
۰
۳
Waldemar Glanowski
Finished
۰۷:۰۰
Kurzak Bronislaw
۱
۳
Leszek Maduzia
Finished
۰۷:۳۰
Szumilas Wladyslaw
۳
۱
Seweryn Nagorzanski
Finished
۰۸:۰۰
Blazej Warpas
۲
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۹:۰۰
Michal Lysakowski
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۰۹:۳۰
Francisco Almagro
۱
۳
Jose L. Reverte
Finished
۰۹:۴۰
Michal Nemec
۳
۲
Daniel Zelezny
Finished
۰۹:۵۰
Gielazyn Mateusz
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۰۰
Bartlomiej Molka
۲
۳
Gola Pawel
Finished
۱۰:۰۵
Jaroslav Zamyslicky
۱
۳
Adam Kral
Finished
۱۰:۲۰
Hejda Vaclav Jr.
۰
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۰:۲۵
Adam Gdula
۰
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۰:۳۰
Dawid Pelczar
۰
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۰:۳۵
Reche Salvador
۳
۲
Jose L. Reverte
Finished
۱۰:۴۰
Michal Nemec
۱
۳
Adam Kral
Finished
۱۰:۵۰
Ruzicka Josef
۱
۳
Marat Filip
Finished
۱۰:۵۵
Blazej Warpas
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۱:۰۰
Dawid Pelczar
۲
۳
Gola Pawel
Finished
۱۱:۰۵
Francisco Almagro
۳
۲
Luciano Jang
Finished
۱۱:۱۰
Daniel Zelezny
۱
۳
Jaroslav Zamyslicky
Finished
۱۱:۲۰
Hejda Vaclav Jr.
۱
۳
Marat Filip
Finished
۱۱:۲۵
Gielazyn Mateusz
۰
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۱:۳۰
Bartlomiej Molka
۳
۲
Karol Sulkowski
Finished
۱۱:۳۵
Reche Salvador
۳
۲
Pablo Heredia
Finished
۱۱:۴۰
Michal Nemec
۰
۳
Jaroslav Zamyslicky
Finished
۱۱:۵۰
Martin Dolezal
۲
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۵۵
Adam Gdula
۳
۲
Dawid Stapor
Finished
۱۲:۰۰
Dawid Pelczar
۳
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۱۲:۰۵
Luciano Jang
۳
۱
Jose L. Reverte
Finished
۱۲:۱۰
Adam Kral
۳
۲
Daniel Zelezny
Finished
۱۲:۲۰
Hejda Vaclav Jr.
۱
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۲:۲۵
Blazej Warpas
۰
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۲:۳۰
Gola Pawel
۳
۱
Karol Sulkowski
Finished
۱۲:۳۵
Reche Salvador
۳
۲
Luciano Jang
Finished
۱۲:۴۰
Marat Filip
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۱۲:۵۵
Gielazyn Mateusz
۳
۲
Adam Gdula
Finished
۱۳:۰۰
Michal Nemec
۲
۳
Daniel Zelezny
Finished
۱۳:۰۰
Francisco Almagro
۲
۳
Pablo Heredia
Finished
۱۳:۱۰
Dawid Pelczar
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۱۳:۱۵
Adam Kral
۳
۱
Jaroslav Zamyslicky
Finished
۱۳:۳۰
Blazej Warpas
۳
۲
Michal Lysakowski
Finished
۱۳:۳۰
Martin Dolezal
۳
۱
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۳:۳۵
Reche Salvador
۳
۱
Francisco Almagro
Finished
۱۳:۴۰
Gola Pawel
۰
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۳:۴۵
Stanislav Fjodorov
۱
۳
Edvinas Tamashauskas
Finished
۱۳:۴۵
Zdenek Dusek
۳
۱
Jan Trefny
Finished
۱۳:۵۰
Dawid Stapor
۳
۱
Maciej Kolek
Finished
۱۴:۰۰
Marat Filip
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۱۴:۰۵
Pablo Heredia
۱
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۴:۱۰
Stanislav Fjodorov
۲
۳
Grigori Maltizov
Finished
۱۴:۱۵
Kamil Pittner
۰
۳
Pistora Josef
Finished
۱۴:۲۰
Petr Semrad
۲
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۴:۲۵
Gielazyn Mateusz
۱
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۴:۳۰
Jose L. Reverte
۳
۱
Pablo Heredia
Finished
۱۴:۴۵
Lauri Ulla
۲
۳
Grigori Maltizov
Finished
۱۴:۴۵
Zdenek Dusek
۳
۱
Pistora Josef
Finished
۱۴:۵۰
Martin Dolezal
۱
۳
Marat Filip
Finished
۱۴:۵۵
Adam Gdula
۳
۰
Maciej Kolek
Finished
۱۵:۰۰
Edvinas Tamashauskas
۱
۳
Lauri Ulla
Finished
۱۵:۱۵
Reche Salvador
۱
۳
Luciano Jang
Finished
۱۵:۱۵
Jan Trefny
۲
۳
Kamil Pittner
Finished
۱۵:۲۰
Petr Semrad
۲
۳
Marat Filip
Finished
۱۵:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۲
Dawid Stapor
Finished
۱۵:۳۰
Denys Kovtanyuk
۰
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۵:۳۵
Grigori Maltizov
۲
۳
Edvinas Tamashauskas
Finished
۱۵:۴۵
Zdenek Dusek
۳
۱
Kamil Pittner
Finished
۱۵:۵۰
Jonas Kulveit
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۱۵:۵۵
Adam Gdula
۱
۳
Gielazyn Mateusz
Finished
۱۶:۱۰
Stanislav Fjodorov
۲
۳
Lauri Ulla
Finished
۱۶:۱۵
Pistora Josef
۱
۳
Jan Trefny
Finished
۱۶:۲۰
Petr Semrad
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۱۶:۲۵
Partyka Ryszard
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۶:۳۵
Blazej Warpas
۱
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۶:۴۰
Marat Filip
۳
۱
Jonas Kulveit
Finished
۱۶:۵۵
Jan Trefny
۳
۱
Kamil Pittner
Finished
۱۶:۵۵
Denys Kovtanyuk
۰
۳
Kamil Jurkiewicz
Finished
۱۷:۰۵
Dawid Stapor
۰
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۷:۱۰
Lauri Ulla
۳
۰
Grigori Maltizov
Finished
۱۷:۲۵
Zdenek Dusek
۱
۳
Pistora Josef
Finished
۱۷:۲۵
Sowa Bartosz
۲
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۷:۳۰
Zwolinski Piotr
۳
۲
Partyka Ryszard
Finished
۱۷:۳۵
Javier Benito
۲
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۱۷:۴۰
Petr Semrad
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۱۷:۴۰
Tomas Cerveny Jr.
۳
۲
Petr Vodal
Finished
۱۷:۵۰
Marek Chybinski
۳
۱
Kos Pawel
Finished
۱۸:۰۰
Kolar Vlastimil
۳
۱
Suvorov Maxim
Finished
۱۸:۱۰
Martin Ivan
۰
۳
Miguel Chamorro
Finished
۱۸:۱۰
Marat Filip
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۸:۱۰
Jan Eibich
۰
۳
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۸:۲۰
Michal Spalek
۳
۰
Tomas Vorisek
Finished
۱۸:۲۵
Piotr Odelski
۰
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۸:۳۰
Denys Kovtanyuk
۳
۰
Partyka Ryszard
Finished
۱۸:۳۵
Adam Kosacky
۳
۰
Jan Hendrych
Finished
۱۸:۴۰
Sancho Libre
۲
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۱۸:۴۰
Tomas Cerveny Jr.
۳
۲
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۸:۵۰
Petr Silhan
۱
۳
Hanl Ales
Finished
۱۸:۵۵
Zwolinski Piotr
۰
۳
Kamil Jurkiewicz
Finished
۱۹:۰۵
Javier Benito
۰
۳
Martin Ivan
Finished
۱۹:۱۰
Kolar Vlastimil
۳
۱
Jan Hendrych
Finished
۱۹:۱۰
Petr Vodal
۳
۲
Jan Eibich
Finished
۱۹:۲۰
Michal Spalek
۲
۳
Hanl Ales
Finished
۱۹:۲۵
Gola Blazej
۱
۳
Piotr Odelski
Finished
۱۹:۳۰
Suvorov Maxim
۳
۰
Adam Kosacky
Finished
۱۹:۴۰
Sancho Libre
۱
۳
Miguel Chamorro
Finished
۱۹:۴۰
Tomas Cerveny Jr.
۳
۰
Jan Eibich
Finished
۱۹:۵۰
Tomas Vorisek
۳
۰
Petr Silhan
Finished
۱۹:۵۵
Marek Chybinski
۳
۰
Gola Blazej
Finished
۲۰:۰۰
Denys Kovtanyuk
۳
۲
Zwolinski Piotr
Finished
۲۰:۰۵
Kolar Vlastimil
۰
۳
Adam Kosacky
Finished
۲۰:۱۰
Martin Ivan
۳
۱
Eduardo Gonzales
Finished
۲۰:۱۰
Dohnal Jaroslav
۳
۱
Petr Vodal
Finished
۲۰:۲۰
Michal Spalek
۱
۳
Petr Silhan
Finished
۲۰:۲۵
Sowa Bartosz
۲
۳
Piotr Odelski
Finished
۲۰:۳۰
Sancho Libre
۰
۳
Martin Ivan
Finished
۲۰:۴۰
Jan Hendrych
۱
۳
Suvorov Maxim
Finished
۲۰:۴۰
Hanl Ales
۳
۱
Tomas Vorisek
Finished
۲۰:۵۵
Petr Vodal
۳
۲
Jan Eibich
Finished
۲۱:۰۰
Gola Blazej
۳
۱
Kos Pawel
Finished
۲۱:۰۰
Kamil Jurkiewicz
۳
۱
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۲۱:۰۵
Javier Benito
۳
۰
Miguel Chamorro
Finished
۲۱:۱۰
Kolar Vlastimil
۰
۳
Jan Hendrych
Finished
۲۱:۱۵
Tomas Cerveny Jr.
۲
۳
Dohnal Jaroslav
Finished
۲۱:۳۰
Marek Chybinski
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۲۱:۳۰
Tomas Vorisek
۳
۱
Petr Silhan
Finished
۲۱:۳۵
Sancho Libre
۰
۳
Javier Benito
Finished
۲۱:۴۰
Suvorov Maxim
۲
۳
Adam Kosacky
Finished
۲۱:۴۵
Pavel Cibik
۱
۳
Dominik Lafek
Finished
۲۱:۵۰
Sowa Bartosz
۱
۳
Gola Blazej
Finished
۲۲:۰۰
Zwolinski Piotr
۳
۰
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۲۲:۰۵
Hanl Ales
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۲۲:۰۵
Jaroslav Brynych
۲
۳
Marek Dlask
Finished
۲۲:۱۰
Miguel Chamorro
۳
۱
Eduardo Gonzales
Finished
۲۲:۱۰
Zbynek Vyskocil
۳
۰
Lukas Vich
Finished
۲۲:۲۰
Petr Vanek
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۲۲:۲۵
Marek Chybinski
۳
۱
Piotr Odelski
Finished
۲۲:۳۰
Partyka Ryszard
۰
۳
Kamil Jurkiewicz
Finished
۲۲:۳۵
Jan Eibich
۰
۳
Adam Kral
Finished
۲۲:۴۰
Eduardo Gonzales
۲
۳
Javier Benito
Finished
۲۲:۴۵
Pavel Cibik
۳
۱
Lukas Vich
Finished
۲۲:۵۰
Jan Hrncir
۰
۳
Marek Kulisek
Finished
۲۲:۵۵
Kos Pawel
۳
۱
Fabian Sikora
Finished
۲۳:۰۰
Partyka Ryszard
۳
۰
Bukowski Robert
Finished
۲۳:۰۵
Jaroslav Brynych
۲
۳
Adam Kral
Finished
۲۳:۱۰
Dominik Lafek
۲
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۲۳:۲۰
Petr Vanek
۳
۱
Marek Kulisek
Finished
۲۳:۲۵
Sowa Bartosz
۱
۱
Marek Chybinski
inprogress
۲۳:۳۰
Franciszek Jastrzebowski
۰
۲
Denys Kovtanyuk
inprogress
۲۳:۳۵
Marek Dlask
۱
۰
Jan Eibich
inprogress
۲۳:۴۰
  World World Cup Women
Linda Bergstrom
۴
۰
Yousra Helmy
Finished
۰۶:۲۰
Chen Szu-Yu
۱
۳
Chengzhu Zhu
Finished
۰۷:۰۰
Sreeja Akula
۴
۰
Natalia Bajor
Finished
۰۸:۰۰
Orawan Paranang
۳
۱
Hsing-Yin Liu
Finished
۰۸:۴۰
Xiaona Shan
۰
۴
Hoi Kem Doo
Finished
۰۹:۲۰
Bruna Takahashi
۳
۱
Sarah Hanffou
Finished
۱۰:۰۰
Manika Batra
۳
۱
Diaconu Adina
Finished
۱۲:۳۰
Wang Amy
۲
۲
Sawettabut Suthasini
Finished
۱۳:۱۰
Elizabeta Samara
۱
۳
Sabine Winter
Finished
۱۳:۵۰
Lily Zhang
۱
۳
Jian Zeng
Finished
۱۴:۳۰
Man Kuai
۴
۰
Jian Fang Lay
Finished
۱۵:۳۰
Prithika Pavade
۴
۰
Mariam Alhodaby
Finished
۱۶:۵۰
Sofia Polcanova
۴
۰
Michelle Bromley
Finished
۱۷:۳۰
  Belarus Liga Pro
Chertkov Dmitrii Aleksandrovich
۱
۳
Aleksei Shubin
Finished
۰۹:۰۰
Aleksei Shubin
۳
۲
Vasily Ermolenko
Finished
۱۰:۰۰
Vasily Ermolenko
۲
۳
Chertkov Dmitrii Aleksandrovich
Finished
۱۰:۳۰
Bokovoi Iurii Gennadevich
۳
۲
Sergei Gus
Finished
۱۲:۳۰
Sergei Gus
۱
۳
Vladislav Pashkevich
Finished
۱۳:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۲
Andrey Pontus
Finished
۱۶:۳۰
Sergei Lysakovskii
۱
۳
Aleksandr Glushko
Finished
۱۷:۰۰
Andrey Pontus
۱
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۷:۳۰
Aleksandr Glushko
۲
۳
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۸:۰۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۱
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۸:۳۰
Andrey Pontus
۳
۲
Aleksandr Glushko
Finished
۱۹:۰۰
Konstantin Atomanchik
۳
۱
Aleksandr Dekhtiarenko
Finished
۲۰:۳۰
Aleksandr Dekhtiarenko
۱
۳
Aleksey Zhuk
Finished
۲۱:۳۰
Konstantin Atomanchik
۳
۲
Aleksey Zhuk
Finished
۲۲:۳۰
  World World Cup
Truls Moregardh
۳
۱
Noshad Alamiyan
Finished
۱۴:۳۰
Kirill Gerassimenko
۲
۲
Jaehyun An
Finished
۱۵:۳۰
Cheng-Jui Kao
۴
۰
Nicolas Burgos
Finished
۱۶:۱۰
Jonathan Groth
۳
۱
Andrej Gacina
Finished
۱۶:۵۰
Chih-Yuan Chuang
۱
۳
Tomislav Pucar
Finished
۱۷:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید